Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 08 Defans Oyunu-6 by Halim Hanyaloglu

#img#

Sayı ve Renk Tercihi Sinyali

Büyük / Küçük : Çift

Küçük / Büyük: Tek


Question 1

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 1 -
SouthWestNorthEast
---1♥
1NTPas3NTH.Pas


____________________ D5
____________________ 832
____________________ RDVT3
____________________ 532

________________________________ R96
________________________________ DVT9
________________________________ A95
________________________________ D7


Doğudasınız. Ortağınız ♥7 atak etti. Yerden 2li, siz 9luyu elden 5li verildi. İkinci turda ♥D oynadınız. Deklaran As ile aldı ve üçüncü elde yere doğru ♦6 oynadı. Ortağınız 2liyi verdi. Yerden Rua konuldu. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: İkinci elde deklaranın oynadığı Karoya ortağınız küçük vererek elinde rengin tek sayıda olduğunu belirtmiştir. Ortakta beş adet Karo olamaz. Yüksek ihtimalle üç adet olmalı. Bu durumda deklaranda iki adet Karo var demektir. Öyle ise yere geçmesini engelleme adına ilk eli boşlayıp ikinci Karo dönüşünü almalısınız. Artık yere geçiş imkanı kalmamıştır.

                     D5
                     832
                     RDVT3
                     532

T874                          R96
76                             DVT9
872                           A95
R864                        D7

                     AV32
                     AR5
                     64
                     AVT9
Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 2 -
SouthWestNorthEast
1♦Pas1♠Pas
2NTPas3NTH.Pas


____________________ RT75
____________________ V4
____________________ A975
____________________ 863

________________________________ 83
________________________________ A975
________________________________ DVT
________________________________ DV92


Doğudasınız. Ortağınız ♥6 atak etti. As ile aldınız ve ♥5 döndünüz. Deklaran Rua ile aldı, ortağınız 2li verdi. Deklaran üçüncü turda ♠D oynadı. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Düşünmeden oynarsanız, herhalde büyük oynayarak "sayı sinyali" vermek aklınızdan geçer. Ama elinizde Pikin ikili olduğu bilgisi ortağınıza mı yoksa deklarana mı yararlı olur? Ortağınızda Vxxx var ise yerin RT çatalına sıkışır.

                     RT75
                     V4
                     A975
                     863

V962                          83
DT862                        A975
42                             DVT
T5                            DV92

                     AD4
                     R3
                     R863
                     AR74

Öyle ise deklaranı yanıltmak için ♠3 vermelisiniz. Deklaranın Pikten dört el almaya ihtiyacı vardır. Eğer sizde Pikin 3-3 dağıldığını düşünür ise tuzağa düşecektir.


Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
3NTH.Pas


____________________ T73
____________________ A75
____________________ AR742
____________________ R4

RDV9
643
D985
72

Batıdasınız. ♠R atağınız kazandı. İkinci turdaki ♠V atağını da kazandınız. Üçüncü turdaki ♠D nı deklaran Ası ile aldı. Dördüncü lövede deklaran ♦3 oynadı. Nasıl oynarsınız? Your choice:
A: Normalde dört adet Karonuz olduğundan, sayı sinyali için önce büyük oynamayı düşünürsünüz. Ancak yerde beş adet Karo var. Demek ki ortakta Karo kısa olmalı. Bu yüzden büyük Karo bir el kaybına neden olabilir. ♦5 liyi oynayın.


                     T73
                     A75
                     AR742
                     R4

RDV9                          652
643                            V982
D985                          T
72                             DVT9

                     A84
                     RDT
                     V63
                     A853

Deklaranın 8 hazır lövesi var. 9.cu löveyi Karodan sağlamaya çalışıyor. Siz sayı sinyali için ♦9 veya ♦8 oynarsanız, ortaktan da onlu düşeceğinden, deklaran empas ile amacına ulaşır.
Daha sonradan bir löve kaybına neden olacaksa sırf sinyal vermek adına otomatik olarak sayı sinyali vermeyiniz.

Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 -

____________________ AD7
____________________ 7
____________________ A9732
____________________ AR94

________________________________ 2
________________________________ DVT9632
________________________________ RDVT8
________________________________ -


Doğudasınız. Ortağınız ♥A atak etti. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Körden başka el yapamayacağınız, kesin gibi. Kontratın tek batarı ortağınızın Trefl oynamasıdır. Bu yüzden kalan renklerin küçüğünü tercih ettiğinizi belli etmek için en küçük kağıdınızı oynayın.

                     AD7
                     7
                     A9732
                     AR94

843                            2
A84                           DVT9632
65                              RDVT8
76532                        -

                     RVT965
                     R5
                     4
                     DVT8

Ortağınızın Karo oynamasını tercih ediyor olsa idiniz o zaman Damı oynayacaktınız.

Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 -
SouthWestNorthEast
1♣1♥2♦2♥
Pas4♥5♣H.Pas


____________________ 6
____________________ 6
____________________ ARDV83
____________________ VT975

________________________________ A872
________________________________ VT54
________________________________ T952
________________________________ 8


Doğudasınız. Ortağınız ♦6 atak etti. Yerden As ile alındı. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız Karo çakası alabilmek için Karo atak etmiş olmalı. Tek el alabileceğiniz renk Piktir. Bu yüzden ♦T vermelisiniz. Burada "tutum sinyali" anlamsız ve gereksizdir.

                     6
                     6
                     ARDV83
                     VT975

RT43                           A872
RD987                        VT54
6                                 T952
A3                              8

                     DV95
                     A2
                     74
                     RD642

Deklaran ilk koz oynadığında Ası ile alan ortağınız Pik oynar ve As ile alıp ortağınızın çakması için Karo dönersiniz. Kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 -
SouthWestNorthEast
-1♥Pas2♥
4♠H.Pas


____________________ V98
____________________ RD4
____________________ 854
____________________ 8765

D
A98653
RV3
DT4

Batıdasınız. ♥A atak ettiniz, yerden 4 elden 7 ortaktan Vale çıktı. Nasıl oynarsınız? Your choice:
A: Ortağınızın ♥V yerde Rua Dam varken "beğendim" sinyali olamaz! Deklarandan da bir adet Kör çıktığına göre "sayı" sinyali de olamaz. Olsa olsa "renk tercihi" sinyali olmalı. Ortak kalan renklerin büyüğümü istiyor. Yani Karo dönmeliyiz! Yerdeki kağıtlara baktığımızda Karo Dam deklaranda olabilir. Öyle ise ♦3 dönmeliyiz. Daha sonra Damı Rua Vale ile makasa alırsınız.

                     V98
                     RD4
                     854
                     8765

D                                54
A98653                       VT2
RV3                            AT92
DT4                             V932

                     ART7632
                     7
                     D76
                     ARYour result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 -
SouthWestNorthEast
1♥1♠2♣Pas
2♥3♦4♥H.Pas


____________________ D74
____________________ RT6
____________________ 53
____________________ ARDT3

ARV62
742
DVT87
-

Batıdasınız. ♠A atak ettiniz, yerden 4 elden 3 ortaktan Onlu çıktı. ♠R ile devam ettiniz, yerden 7, elden 8 ortaktan 5li oynandı. Nasıl oynarsınız? Your choice:
A: Ortağınızın verdiği Onlu "devam et" sinyali olamaz. Çünkü bütün onörler sizde ve yerdedir. Ortağınız "sayı" sinyali vermiş olmalı. Üçüncü Pike çakacak demektir. Pik oynamalısınız ama hangisi? Ortağınıza Pike çaktıktan sonra kalan renklerin küçüğünü (Trefl) gelmesi için küçük Pik oynamalısınız!

                     D74
                     RT6
                     53
                     ARDT3

ARV62                           T5
742                               53
DVT87                            9642
-                                    V8642

                     983
                     ADV98
                     AR
                     975

Üçüncü Pike çakan ortağınız Trefl yerine, yerde zayıf diye Karo oynayacak olsa idi kontratı batıramayacaktınız!


Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 -
SouthWestNorthEast
1♥1♠2♥Pas
4♥H.Pas


____________________ T7
____________________ AD5
____________________ V863
____________________ V985

AR952
74
T4
AD72

Batıdasınız. ♠A atak ettiniz, yerden 7 elden 6 ortaktan Dam çıktı. Nasıl oynarsınız? Your choice:
A: Ortağınızın verdiği Dam ya elinde tek olduğu ya da yanında Vale olduğuna işaret! Deklaranın elindeki kayıpları bir an önce alabilmek için, eli ortağa geçirip, ondan Trefl gelmesini istemek gerekir. Bunun için, elinizden ♠2 oynayın.

                     T7
                     AD5
                     V863
                     V985

AR952                          DV43
74                                63
T4                                9752
AD72                             T64

                     86
                     RVT982
                     ARD
                     R3

♠2 ni Vale ile alan ortağınız Trefl döner ve siz iki el daha alarak kontratı batırırsınız.


Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 -
SouthWestNorthEast
1♠2♥2♠Pas
4♠H.Pas


____________________ AT98
____________________ 874
____________________ VT2
____________________ T97

V
ARVT92
AD73
64

Batıdasınız. ♥A atak ettiniz sonra ♥R oynadınız. İlk löveye herkes uydu. İkinci löveye deklaran elden çaktı. Üçüncü turda koz oynadı ve yerden As ile kazandı. Dördüncü elde yerden ♠8 i Doğu Ruası ile kazandı. Nasıl oynarsınız? Your choice:
A: Ortağınızın elinizde ♥VT92 olduğunu biliyor ve defos edeceğiniz kartın renk tercihi olduğunu farkında. Size doğru Karo oynamasını istiyorsunuz, öyle ise ♥V defos edeceksiniz!

                     AT98
                     874
                     VT2
                     T97

V                                R42
ARVT92                          D65
AD73                             9865
64                               852

                     D7653
                     3
                     R4
                     ARDV3
Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 -

____________________ 5
____________________ D962
____________________ AT965
____________________ V96

________________________________ 92
________________________________ ARV4
________________________________ V732
________________________________ ARD


Doğudasınız. Ortağınız sizin renginizi ♥5 ile atak etti. Yerden küçük verildi, Vale ile kazandınız. Deklaran elden 3lü verdi. Nasıl oynarsınız?


 Your choice:
A: Ortak en küçük kağıdını oynadığına göre Kör ortakta 3 deklaranda 2 kart demektir. Yani üçüncü Köre çakacak. Elleri sayarsınız, 2 Körden ve 3 Treflden toplam 5 el alabiliyorsunuz. Kontratı batırmaya yetmez! Bir el daha üretmek gerekir!
İlk eli Vale ile aldığınızdan, ortağınız Kör As ve Ruanın siz de olduğunu biliyor. Tekrar Kör oynadığınızda "apel" ya da "sayı" sinyali anlamlı olmayacaktır. Oynayacağı kağıdın büyüklüğü "renk tercihi" sinyali olacaktır. İkinci tur Kör Ruasını oynadığınızda ortağınız Onluyu atar. (Büyük) Demek ki Karo istiyor.

                     5
                     D962
                     AT965
                     V96

8763                            92
T75                             ARV4
RD8                              V732
T54                              ARD

                     ARDVT4
                     83
                     4
                     8732

Üçüncü turda Karo oynarsınız, ortağınızın Damını As ile yerden alır. Kozları topladığında deklaranın elinde sadece iki adet koz kalır. Siz Treflden her el aldığınızda Karo dönersiniz ve deklaranın kozları biter. Son olarak Körden üçüncü elinizi de alır kontratı batırırsınız!

Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!