Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 10 Yer Oyunu-2 by Halim Hanyaloglu

#img#

Tüm Kontratlar Güneyden (El) oynanmaktadır.

Question 1

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 1 -
Kontrat 4Pik

Atak R

____________Kuzey:
____________ RD73
____________ A42
____________ V642
____________ 53
____________Güney
____________ A9842
____________ RD53
____________ 53
____________ 2

Batının R atağını Doğu A ile alır ve A nı çeker. Üçüncü el oynadığı Karoyu Batı D ile alır. D ile devam eder. Dördüncü eli küçük koz ile alırsınız. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: Güvenli Oyun

İlk üç eli verdiniz. Tek kayıp 4/0 dağılmış ise Pikte olabilir. Eğer 4 Koz Doğuda ise yapacak bir şey yok. Ama Batıda ise, tedbir olarak yerden ele doğru Pik oynanır. Eğer iki tarafta uyarsa sorun yoktur.


                     RD73
                     A42
                     V642
                     53

VT65                         -
97                             VT8
RDT                          A987
RDV4                        AT9876

                     A9842
                     RD653
                     53
                     2

Ancak bu elde Doğuda Pik yoktur. İki kez ele geçilip V ve T empas yapılır. Tedbirli olup güvenli oyunu seçmeniz kontratı batırmanıza engel oldu.

Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 2 -
Kontrat 6 Kör

Atak x

____________Kuzey:
____________ RDxxxx
____________ AT54
____________ -
____________ Axx
____________Güney
____________ AVx
____________ R987x
____________ xxxx
____________ x

Batının atak ediyor. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: Güvenli Oyun

Bu elde tek tehlike Körden iki el vermektir. Bu yüzden 4/0 dağılıma karşı tedbir almak gerekir. İlk Piki yerden kazanıp ele doğru küçük Kör oynamak gerekir. Doğu küçük koyarsa, elden 9lu konur. Doğu Köre uymazsa, elden Rua ile alınıp, Batının DVx makasa alınır ve sadece bir Kör verilerek oyun çıkarılır.


                     RDxxxx
                     AT54
                     -
                     Axx

xx                             xx
-                               DV62
RDVxx                      Axxx
DVxxxx                     Rxx

                     AVx
                     R987x
                     xxxx
                     xYour result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 -
Kontrat 3NT

Atak 7

____________Kuzey:
____________ 643
____________ AV2
____________ RT4
____________ 7652
____________Güney
____________ DV5
____________ R74
____________ A9
____________ ADT98

Batı 7 atak ediyor. Doğu As ile kazanıp 9 oynuyor ve eli Batı Rua ile kazanıyor. Üçüncü tur 2 oynuyor. Doğu 7 defos ediyor. Elden Dam ile aldınız. R ile yere geçtiniz. Yerden 2 oynadınız Doğu Rua verdi. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: Sakınma Oyunu

Bu elde tehlikeli el Batı. Eğer V32 Batıda ise oyun batar. Bu yüzden ilk Trefli Doğuya bağışlamalısınız! Böylece 1Pik, 2 Kör, 2 Karo ve 4 Trefl ile kontratı yaparsınız.


                     643
                     AV2
                     RT4
                     7652

RT872                       A9
95                             DT863
865                           DV732
V32                          R

                     DV5
                     R74
                     A9
                     ADT98

Burada Doğu bir çok oyuncunun yapabileceği bir hata yapmıştır. Defos etmesi gereken kağıt Karo değil Trefldir. Eğer R defos etse idi oyunu oluru kalmazdı. Batının 2 i Trefl tercihi sinyali idi!


Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 -
Kontrat 3NT

Atak R

____________Kuzey:
____________ D98
____________ VT92
____________ ADV8
____________ 64
____________Güney
____________ AT73
____________ AR5
____________ T52
____________ AV7

Batı R atak ediyor. Yerden 4, Doğu 2 ve elden 7. Alta girerek amacınız Batının Trefle devam etmesi halinde iki el yapmak (Bath Darbesi). Ancak Doğunun menfi sinyali Batıyı renk değişikliğine götürüyor ve 3 oynuyor. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Sakınma Oyunu

Bu elde tehlikeli el Doğu. Eli alırsa hemen Trefl oynayarak Batının Trefllerini alıcı hale getirecek. Beş kesin löve var. 1 Pik, 2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl. Pik ve Karodan üçer el alabilirseniz kontrat çıkar. Bu yüzden yerden As ile alıp Pik empası yaparsınız.


                     D98
                     VT92
                     ADV8
                     64

V42                            R65
D87                           643
73                              R964
RDT93                       852

                     AT73
                     AR5
                     T52
                     AV7

8 e elden küçük verirsiniz. Batı kazanır. Eli Karo ile Doğuya verir. Doğu Trefl döner ama artık kontrol sizdedir. Yere geçer Pik empasını tekrarlarsınız. Onörlerin karşılıklı dağılma ihtimali yüzde 75 olduğunudan doğru oyunu oynamış olurunuz.


Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 -
Kontrat 5 Trefl

Atak R

____________Kuzey:
____________ R
____________ Vxxx
____________ Axx
____________ Dxxxx
____________Güney
____________ AVx
____________ Rx
____________ Vx
____________ ARVxxx

Batı R atak ediyor. Yerden As ile aldınız. Koz oynadınız rakiplerin her ikisi de uydu. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Son El Makası

Oyunun çıkarı Kör Asının Doğuda olmasına bağlı gibi gözükmekle birlikte, D Batıda olduğu için Batıyı yatırmak mümkün! Ama önce Pikleri elimine edip el Karo ile Batıya verilir. Batı ya Pik oynayıp el çaka yer çakaya düşecektir, ya da Kör oynayıp Ruaya eli teslim etmek zorunda kalır.


                     R
                     Vxxx
                     Axx
                     Dxxxx

xxxx                          Dxxxx
AD                             xxxxx
RDTxxx                      xx
x                               x

                     AVx
                     Rx
                     Vx
                     ARVxxx
Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 -
Kontrat 4 Pik

Atak A

SouthWestNorthEast
1♠2♣DblPas
2♠Pas4♠H.Pas


____________Kuzey:
____________ DT642
____________ AR2
____________ 942
____________ 87
____________Güney
____________ AR753
____________ 85
____________ AV53
____________ 65

Batı ilk iki el A ve R oynuyor. Ardından T oynayınca yerden As ile alıp iki tur Koz oynayıp dışarıdaki kozları topluyorsunuz. Batı ikinci Pike küçük Kör defos ediyor. Oyuna nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Son El Makası

Oyunda 2 Trefl ve 2 Karo kaybı var gözüküyor. Tek çare Batıyı makasa almak (yatırmak). Bunun için önce Körleri elimine edip, ♦A ı çekip, ♦R ile eli Batıya vermek.

                     DT642
                     AR2
                     942
                     87

9                                 V8
T9764                         DV3
R7                               DT86
ARD42                        VT93

                     AR753
                     85
                     AV53
                     65

Eğer Batı yatırılacağını anlayıp ♦A a Ruasını atarsa eli Doğu 10lu ile alır ve bir Karoda daha alarak kontratı batırabilir. Tek şansımız Batının Ruayı kaçmaması ve sadece iki parça Karosu olması!


Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 -
Kontrat 4 Pik

Atak V

SouthWestNorthEast
---1♦
1♠Pas4♠H.Pas


____________Kuzey:
____________ AT942
____________ AV8
____________ R2
____________ 873
____________Güney
____________ RDV53
____________ R532
____________ 83
____________ RD

Batının V atağını Doğu As ile alıp Trefl devam ediyor. İkinci eli elden alıp iki tur koz oynuyorsunuz. Batının ikinci Pike ♦4 defos ediyor. Oyuna nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Son El Makası

Oyunu açtığına göre tüm onörler Doğuda olmalı! Eliminasyonu yaptıktan sonra eli Doğuya vererek makasa alınmalı. Önce üçüncü Trefle elden çakılır. Sonra küçük Kör ile el Doğuya verilir.

                     AT942
                     AV8
                     R2
                     873

7                                 86
74                              DT96
V9764                         ADT5
VT964                        A52

                     RDV53
                     R532
                     A3
                     RD

Artık Doğu ne gelirse gelsin ek bir el sağlanır. Kör gelir ise elden dördüncü Kör sağlanır buna yerden Karo kaçılır. Karo gelirse yerin Ruası alıcı hale gelir. Trefl gelirse el çaka yer çaka olur!

Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 -
Kontrat 4 Kör

Atak D


____________Kuzey:
____________ R432
____________ A96
____________ RV2
____________ AD3
____________Güney
____________ 76
____________ RDVT42
____________ A3
____________ 864

Batının D atağına elden ve yerden küçük koydunuz. Eli alan Batı V oynadı yine altına girdiniz. Üçüncü tur Batı T oynadı.
i) Oyuna nasıl devam edersiniz?
ii) Sizce yerden Rua ile ilk tur büyütmek doğru mudur?

 Your choice:
A: Son El Makası

2 Pik kaybı kesin. Ayrıca Trefl Ruanın yerine göre 2 Trefl kaybı da var gözüküyor. Tek çare Doğuyu yatırmak. Pik Asının Doğuda olduğu belli. Bu yüzden ilk iki tur Pikin altına girmek gerekli. Kozları temizledikten sonra Pik Ası ile eli Doğuya verirsiniz ve Doğunun geleceği Karo ya da Trefl sorununuzu çözecektir!

                     R432
                     A96
                     RV2
                     AD3

DVT                             A985
853                              7
V9754                         DT86
V92                            RT75

                     76
                     RDVT42
                     A3
                     864Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 - Doğu Batı Zonda

Kontrat 5 Karo

Atak A

SouthWestNorthEast
-1♠Pas1NT
2♦4♠5♦H.Pas


____________Kuzey:
____________ Jxxx
____________ xxx
____________ ATx
____________ Ax
____________Güney
____________ x
____________ x
____________ RD87xx
____________ RDxxx

Batının A atak ediyor. İlk eli alan Batı ikinci tur R oynuyor. Doğu küçük Trefl atıyor. Elden çaktınız. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: Güvenli Oyun

Deklarasyon rakip zonda iken baraj amaçlı idi. Ancak sadece 19 OP e rağmen kontratın başarılma ihtimali var. 1 Pik ve 1 Kör kaybı kesin. Tek sorun Karodan el vermemek. Öyle ise 4/0 dağılıma karşı tedbir almak gerekli. Konuşmalar Batının elinin Pikten uzun olduğunu gösteriyor. Karosunun da uzun olma ihtimali çok düşük. Bu durumda Doğuda dört parça koza karşı güvenli oyunu oynamak gerekir. Önce Karo As Batı koza uymayınca, Doğuya empas yapılır.


                     Vxxx
                     xxxx
                     ATx
                     Ax

ARDxxxx                      x
Rxx                              ADVxx
-                                   V96x
xxx                              xxx

                     x
                     x
                     RD87xx
                     RDxxxYour result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 -
Kontrat 6 Kör

Atak R


____________Kuzey:
____________ xxxxxx
____________ x
____________ xxxxx
____________ A
____________Güney
____________ A
____________ RDV9xxx
____________ A
____________ RDVT

Batının R atak ediyor. As ile elden aldınız. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: Güvenli Oyun

Tek çekinilecek nokta Kozdan rakiplere iki el kaptırmak olmalı. Eğer Batıda ♥ATxx var ise yapacak bir şey yok. Ama Kör Ası Doğuda tek ise Batının ♥Txxx ne el kaptırmayabilirsiniz. Bunun için tek şansımız yerden ele doğru Kör oynamak.


                     xxxxxx
                     x
                     xxxxx
                     A

R                                 DVxxx
Txxx                            A
RDxxx                          Vx
xxx                              xxxxx

                     A
                     RDV9xxx
                     A
                     RDVTYour result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!